Vacature Risicomanager Amsterdam

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Nog niet beoordeeld)
Loading...

FlexIntens verbetert organisaties door het tijdelijk versterken van teams met flexibele professionals. Het vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens staat daarbij centraal. De mensen in ons netwerk zijn in staat organisaties te helpen met strategische heroriëntatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen. Steeds als tijdelijk onderdeel van een team, altijd in het belang van de organisatiedoelen.

Functiebeschrijving

De opdrachtgever(s)
Gemeente Amsterdam, RVE Metro & Tram.

Het betreft hier projecten in de openbare ruimte van Amsterdam (grootstedelijke context) met aantal stakeholders/betrokken in- en externe partijen/belangen waaraan meestal veel financiële, economische en maatschappelijke risico’s zijn te koppelen. De omvang van deze projecten loopt uiteen van projecten met een omvang van enkele miljoenen tot projecten met een budget van 200 miljoen of meer en een doorlooptijd van meerdere jaren.

Functieomschrijving
Invulling geven aan het goed laten verlopen van het risicomanagementproces, met als hoofddoel het in samenwerking met het projectteam tijdig identificeren van risico’s, vaststellen van beheersmaatregelen, als mede toezien op effectieve uitvoering van de maatregel en zo nodige bijsturing.

De werkzaamheden hebben betrekking op het contract Signalling & Control binnen Bijzondere Opdrachten van van Metro en Tram (MET).

Werkzaamheden
– Opstellen en beheren van risicodossiers met aandacht voor zowel projectinterne als raakvlakrisico’s en risico’s m.b.t. stakeholderbelangen;
– Organiseren en faciliteren van risicosessies en challenge gesprekken;
– Beoordeling en bewaking van de risicobeheersing, effectiviteit daarvan inclusief bijsturing daarop waar nodig;
– Gevraagd en ongevraagd advies geven aan risico-verantwoordelijken van de projecten;
– Het ondersteunen van de risico-verantwoordelijken bij de kwartaalrapportages;
– Deelname aan relevante projectoverleggen;
– Rapporteren en bespreken risicoprofielen Management Team S&C;
– Afstemming met andere risicomanagers binnen MET t.b.v. delen van kennis en ervaring..

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/
 

Functie-eisen

Eisen
– Je bent in het bezit van een erkende HBO / WO diploma in technische richting dan wel vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring.
– Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) als risicomanager.

Wensen
– Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met risicomanagement van infrastructurele projecten; in ontwerp- en uitvoeringsfase.
– Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met risicomanagement systemen.
– Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met (light)rail projecten.

Arbeidsvoorwaarden

In overleg. 

Direct reageren op deze vacature

  • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
  • Eindig niet onderop de stapel! Een opvallend cv verhoogd uw kans op een sollicitatiegesprek met 43%. Maak voor slechts 4,95 een prachtig cv met EasyCV!
  • Geen cv bij de hand? Mail de vacature naar uzelf en solliciteer later!