Vacature Projectleider Gezinsvormen Houten

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Nog niet beoordeeld)
Laden...

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 13-02-2023 tot 12:00 uur.

Functiebeschrijving

Voor de Gemeente Houten is FlexIntens op zoek naar een Projectleider Gezinsvormen voor 16 uur per week. 

Organisatie
De regio Lekstroom wordt gevormd door de gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden en IJsselstein. De regio werkt samen binnen het Sociale Domein in een netwerkstructuur. Dat betekent dat elke gemeente een bijdrage levert aan de opgaves die we gezamenlijk oppakken. Daarnaast is de gemeente Houten gastheer voor de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL).  Dit is het team voor o.a. de financiële administratie, inkoop- en contractmanagment en databeheer voor Jeugd en Wmo van de 5 gemeenten.

Context
Wanneer alle mogelijke hulp thuis niet afdoende blijkt, de thuissituatie onstabiel blijft en/of te onveilig blijkt voor een kind om gezond en veilig op te kunnen groeien, dan is een tijdelijke (logeeropvang), gedeeltelijke (deeltijd pleegzorg), of langer durend verblijf in gezinsvormen niet altijd af te wenden.
Voor gezinsvormen is met de inkoopstrategie gekozen voor een taakgerichte bekostiging. Op 10 januari jl hebben de 5 Lekstroomgemeenten de raamovereenkomst vastgesteld met opdrachtnemer (de combinatie Timon, Youké, De Rading en Leger des Heils) die per 1 juli 2023 in zal gaan. De raamovereenkomst bevat twee deelopdrachten die in gezamenlijkheid is opgesteld:

Ontwikkelopdracht: bied zo duurzaam en effectief mogelijk integrale zorg aan kwetsbare gezinnen waarvan kinderen (tijdelijk) verblijven in een gezinsachtige setting. De ontwikkelopdracht behelst zowel: 

– Het daadwerkelijk bieden van verblijf in een gezinsvorm inclusief alle benodigde hulp tijdens verblijf.
– Middels het behalen van de ontwikkelopgaven een bijdrage leveren aan de transformatiedoelstelling.

Transformatieplan: gericht op het tijdelijk geven van een ‘boost’ aan de uitvoering van de transformatiedoelstellingen. Het betreft een zestal projecten:

– Voordeur: expertise toevoegen aan de voorkant;
– Verbinding: samenwerking partners tijdens verblijf op specifieke expertises;
– Specialistisch aanbod GGZ-pleegzorg toevoegen;
– Perspectief op uitstroom uit Gezinsvormen;
– Data gedreven leren en werken;
– Aanloop en uitvoering opdracht.

Opdracht
We zijn voor de functie projectleider Gezinsvormen op zoek naar een ervaren projectleider sociaal domein, die sturing kan geven aan de ingezette transformatie en uitvoering aan de twee deelopdrachten.
Bij de start ligt het accent op het verder opbouwen van de samenwerkingsstructuur met de Combinatie uit het segment Gezinsvormen. Als opdrachtgever sturen we tijdens de opdracht op het behalen van de opdracht en doelen, conform afspraken over sturing en monitoring. Het nieuw te formeren contractteam geeft gezamenlijk invulling aan de accounthoudende rol van de gemeenten. Beleid, contractmanagement, datamanagement en uitvoering worden hierin samengebracht. De projectleider wordt gevraagd dit contractteam te leiden en binnen het contractteam de beleidsmatige taken op zich te nemen.

Als projectleider ben je spin in het web en verbindt je alle initiatieven aan elkaar. Je zorgt dat er gewerkt wordt volgens de gemaakte afspraken, bent de voorzitter van de projectgroep, verbinder naar stakeholders Je monitort de voortgang van de deelprojecten, stuurt bij, legt verantwoording af aan je opdrachtgever, etc.

Functie-eisen

Eisen:

– Minimaal een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau;
– Aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein van een gemeentelijke instelling;
– Aantoonbare werkervaring als projectleider.

Wensen:

– Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het Sociaal Domein op het gebied van jeugdhulp of Wmo;
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen een gemeente instelling;
– Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het vertalen van beleid naar uitvoerbare werkprocessen (geef dit aan middels een voorbeeld).

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Direct reageren op deze vacature

  • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
  • Eindig niet onderop de stapel! Een opvallend cv verhoogd uw kans op een sollicitatiegesprek met 43%. Maak voor slechts 4,95 een prachtig cv met EasyCV!
  • Geen cv bij de hand? Mail de vacature naar uzelf en solliciteer later!