Vacature Sr. Implementatiecoordinator AZD Utrecht

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Nog niet beoordeeld)
Loading...

FlexIntens verbetert organisaties door het tijdelijk versterken van teams met flexibele professionals. Het vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens staat daarbij centraal. De mensen in ons netwerk zijn in staat organisaties te helpen met strategische heroriëntatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen. Steeds als tijdelijk onderdeel van een team, altijd in het belang van de organisatiedoelen.

Functiebeschrijving

Beschrijving Opdrachtgever

Het Openbaar Ministerie (OM) bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 LRO (landelijke Ressortsorganisatie) en een aantal ‘bijzondere’ eenheden, te weten het Landelijk Parket (LP), het Functioneel Parket (FP), het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel.

De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.

Beschrijving directie/afdeling

De Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) is verantwoordelijk voor veilige, stabiele en soepel draaiende bedrijfsprocessen van het OM. De taken op het gebied van bedrijfsvoering worden vanuit de DVOM in Utrecht geleverd aan alle onderdelen van de OM organisatie. De DVOM streeft hierbij naar excellente uitvoering en vanzelfsprekend speelt het ICT domein hierin een cruciale rol.

Binnen de DVOM zijn er vier domeinen benoemd; HR, Financiën, ICT en Facilitair Beheer, daarnaast ondersteuning door Bedrijfsvoering. In het kader van eigenaarschap zijn domeineigenaren verantwoordelijk voor de resultaten en de kwaliteit van de processen van het domein. Om dit te kunnen waarmaken, beschikken ze over personele en materiële middelen met bijbehorende bevoegdheden. Vanuit het managementteam (MT) adviseren zij het bestuur over de strategie, daarnaast dragen zij zorg voor de verbinding tussen de domeinen en het imago van de DVOM en het OM in het algemeen.

Nieuwe functionaliteit wordt op onderwerp veelal ontwikkeld in projectvorm, waarin medewerkers uit het Kennis en Klant segment van het domein IT op tijdelijk basis aan Projecten worden toegekend. Na opleveren van het project, wordt verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer gedragen door DVOM IT en externe leverancier(s).

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

Programma Alle Zaken Digitaal

Binnen de Dienstverleningsorganisatie OM (DVOM) loopt het programma Alle Zaken Digitaal (AZD). AZD heeft tot doel om strafzaken in 2019 digitaal te kunnen verwerken. In dit ambitieuze en vernieuwende programma staat de komende tijd veel te gebeuren. Veel energie wordt gestoken in het waarmaken van de ambitie, onder andere door enthousiaste medewerkers binnen het programma en de projecten die binnen het programma bestaan. Hiervoor zijn wij op zoek naar iemand die in de rol van Senior Implementatiecoördinator het Functioneel en Landelijk Parket medewerkers en managers ondersteunt, aanjaagt en faciliteert bij het invoeren van digitaal werken en daarnaast het LP/FP team binnen het implementatieteam leidt en helpt ontwikkelen.

Doelstellingen

Innovatie door digitalisering van werkprocessen spelen een grote rol bij het verbeteren van efficiëntie. Daarbij hoort een organisatiecultuur die deze nieuwe manier van werken ondersteunt.

Taken, verantwoordelijkheden en functie-eisen

Senior Implementatiecoördinator:

Het ondersteunen, aanjagen en faciliteren van managers en medewerkers bij het invoeren van digitaal werken is een essentiële taak van de Senior Implementatiecoördinator . Indien er afgeweken wordt van eerder vastgestelde afspraken dan is er de taak en verantwoordelijkheid om de locaties aan te spreken en te sturen op aanpak, kwaliteit en tijd. De Senior Implementatiecoördinator is op de hoogte van alle informatie over het project en is verantwoordelijk voor begeleiding van managers en medewerkers op projectmatig werken, herinrichting van processen, sturen in een digitale wereld en de verder noodzakelijke verandermanagement en teamsamenwerkingsactiviteiten. Daarnaast stuurt de Senior Implementatiecoördinator het LP / FP team van AZD aan en is hij / zij verantwoordelijk voor de implementatieaanpak voor het LP en FP.

De Senior Implementatiecoördinator is in staat de verschillende belangen en belanghebbenden te onderkennen en mogelijke tegenstellingen om te zetten naar heldere beslispunten voor de verantwoordelijke bestuurders. In algemene zin begrijpt en beheerst hij / zij het speelveld, het proces en de technologie die relevant zijn voor het project en staat daarmee garant voor de juiste begeleiding. Hij/ zij kan sturen op een strakke planning, maar ook ruimte geven binnen deze planning als de lokale situatie daar om vraagt. Hij / zij is in staat een landelijke ambitie voor de parketten (LP en FP) te helpen formuleren en de lokale uitvoering en samenwerking met de concentratierechtbanken vorm te geven. Tevens is de Senior Implementatiecoördinator in staat om draagvlak te laten ontstaan voor digitaal werken, managers en medewerkers te mobiliseren en kan hij / zij als coach voor teamleden, lokale projectleiders en opdrachtgevers fungeren.

Een Senior Implementatiecoördinator weet op een ondernemende en resultaatgerichte manier (complexe) implementaties te laten slagen. Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden zijn daarbij onmisbaar. De Senior Implementatiecoördinator bij AZD is bij uitstek in staat om een brug te kunnen slaan tussen business en IT en tussen parketten en rechtbanken. Een groot analytisch vermogen en procesmatig inzicht maken het mogelijk om pro-actief te reageren op ontwikkelingen en een hoge mate van organisatiesensitiviteit maakt het mogelijk een complexe implementatie te laten slagen binnen de belangen en cultuur van een vestiging.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

De Senior Implementatiecoördinator ondersteunt de LP/FP locaties namens het landelijk project bij de invoering van digitaal werken in maatwerkzaken. Hij / zij is het aanspreekpunt voor de projectleiders / stuurgroep en de verantwoordelijke managers van de locaties. Hij / zij adviseert de locaties over de projectaanpak, monitort het implementatieproces en helpt bij het organiseren en structureren van de nieuwe werkwijzen. Daarnaast is de coördinator de spil tussen de locaties en het landelijk programma, als zodanig vertaalt hij /zij de landelijke implementatie-aanpak naar een lokale maatwerkaanpak en agendeert ze lokale behoeften op landelijk niveau. De implementatie van Alle Zaken Digitaal is een volwaardige en grootschalige digitaliseringsslag, waarbij niet uit het oog mag worden verloren waarom het Openbaar Ministerie digitaal wil werken. Zij vraagt van de coördinator dan ook brede vaardigheden aan de “zachte kant” van de verandering: coachen van medewerkers, bestuurders en managers, realiseren van draagvlak en opzetten van ketensamenwerking met de concentratierechtbanken. Op politiek en bestuurlijk vlak weet hij/zij binnen de projectmatige aanpak ruimte te creëren voor lokale versnelling of aanpassing als de implementatie daarom vraagt. Hij/zij komt in een groot gezamenlijk implementatieteam van Openbaar Ministerie en Rechtspraak en kan daar zijn/haar steentje bijdragen aan het ontwikkelen van een professioneel implementatieteam dat de locaties ondersteunt en aanjaagt.

 

Functie-eisen

– Je hebt een afgeronde opleiding WO (richting is vrij);
– Je hebt de afgelopen 3 jaren minimaal 9 maanden werkervaring opgedaan binnen de Justitie strafrechtketen;
– Je hebt 7 jaar of meer aantoonbare werkervaring in projectmatig werken en / of implementatieopdrachten;
– Je hebt de afgelopen 3 jaren minimaal 9 maanden werkervaring opgedaan in een grote programma/projectorganisatie van 100 teamleden of meer;
– Je hebt in de afgelopen 2 jaren minimaal 6 maanden gewerkt in een programma/project met een jaarlijks budget van minimaal 10 miljoen of meer.

Wensen

– Je beschikt over een aantoonbaar aan te wenden netwerk binnen Justitie strafrechtketen;
– Je hebt aantoonbare ervaring met het managen van verwachtingen bij stakeholders op bestuurlijk en managementniveau;
– Je kan gebruik maken van eigen of andermans bestaande netwerk en goed nieuwe relaties leggen en onderhouden;
– Je hebt aantoonbaar ervaring met communicatie rond de implementatie van een grote digitaliserings-situatie of project met meer dan 3000 direct betrokkenen;
– Je hebt aantoonbaar ervaring met een coördinerende rol bij verschillende lokale implementaties binnen een overheidsomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

In overleg

Direct reageren op deze vacature

  • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
  • Eindig niet onderop de stapel! Een opvallend cv verhoogd uw kans op een sollicitatiegesprek met 43%. Maak voor slechts 4,95 een prachtig cv met EasyCV!
  • Geen cv bij de hand? Mail de vacature naar uzelf en solliciteer later!