Vacature Beleidsontwikkelaar maatschappelijke diensttijd Leidschendam

 • Vakgebied: ontwikkelaar
 • Soort dienstverband: Tijdelijk
 • Aantal uur: 0-8 uur per week
 • Provincie: Zuid-Holland
 • Plaats: Leidschendam
 • Salarisindicatie: n.t.b.
 • Werkervaring: Starter
 • Plaatsingsdatum: 19 februari 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Nog niet beoordeeld)
Loading...

17 februari 2020, voor 9:00 uur

Functiebeschrijving

Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met circa 650 medewerkers. Onze ambitie is om de beste gemeentelijke dienstverlener van Nederland te zijn. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren. Zo geven we vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons moderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Hierbij nemen we onze vijf organisatieprincipes in acht:

– We werken opgavegericht;
– We geven ruimte en vertrouwen;
– We zijn samen verantwoordelijk;
– We werken met heldere opdrachten;
– We worden elke dag beter.

Over de afdeling en het team
De afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) levert een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van kaderstellend beleid en het realiseren van de maatschappelijke doelen die daarin zijn opgenomen. We doen dat met ongeveer 85 excellente beleidsontwikkelaars en adviseurs verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. We houden ons bezig met het ontwikkelen, implementeren, monitoren, evalueren en bijstellen van (strategisch) beleid voor het sociaal én ruimtelijk domein. We doen dit zo integraal mogelijk en samen met inwoners, instellingen en bedrijven. Ook adviseren we het bestuur en andere afdelingen over de toepassing van dit beleid.

Met ongeveer 25 collega’s vormen we het team Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). We werken aan de vier hoofddoelen uit het Sociaal Kompas. In alle werkzaamheden hanteren we de volgende leidende principes:

– Van zorgen voor naar helpen zorgen dat
– Van hoe naar wat
– Van curatief naar preventief
– Van categoraal naar integraal

Wij zijn op zoek naar een beleidsontwikkelaar die voor onze gemeente de mogelijkheden verkent tot een vorm van maatschappelijke diensttijd voor haar jeugdige inwoners en het college hierover adviseert t.b.v. een besluit. Het betreft een opdracht voor 100 uur in totaal, gemiddeld 8 uur per week.

Achtergrond
De maatschappelijke diensttijd (MDT), in het Regeerakkoord is opgenomen, moet een combinatie zijn van maatschappelijke impact van jongeren, talentontwikkeling voor jongeren en ontmoeting tussen jongeren en anderen, vooral tussen jongeren met verschillende achtergronden. Daarmee onderscheidt het zich van een stage, betaald werk of vrijwilligerswerk. Sinds september 2018 wordt er landelijk in proeftuinen geëxperimenteerd met de inrichting van MDT. Op basis van de praktijkervaringen en resultaten van deze proeftuinen en in overleg met onder meer jongeren, (vrijwilligers)organisaties en gemeenten heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) een aantal kaders geschetst om de maatschappelijke diensttijd (MDT) zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van jongeren en organisaties. De maatschappelijke diensttijd gaat zich richten op jongeren tussen 14 en 27 jaar. Het is de bedoeling dat zij daar minimaal 80 uur aan besteden binnen 6 maanden. Nieuwe projecten op basis van deze kaders starten vanaf maart 2020. Daarmee start de maatschappelijke diensttijd officieel.

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft bij de behandeling van de Begroting 2020 een motie aangenomen waarin het College wordt opgedragen samen met geïnteresseerde maatschappelijke organisaties in L-V een plan voor een proeftuin voor te bereiden en op basis van dit plan een aanvraag te doen voor Rijkssubsidie voor het starten van een proeftuin. Tevens heeft de wethouder in deze vergadering toegezegd te kijken of de gemeente m.b.t. maatschappelijke diensttijd kan aansluiten bij bestaande initiatieven. De Raad heeft in de Begroting 2020 structureel 50.000 euro per jaar beschikbaar gesteld voor lokale invulling van de MDT.

Er kan geen subsidie meer worden aangevraagd door / voor proeftuinen, maar wel door opschalende bestaande initiatieven MDT. Organisaties worden gestimuleerd om vanuit hun eigen kracht deel te nemen aan een partnerschap en expertise in te brengen op het gebied van werven, matchen en begeleiden van jongeren.

Opdracht
Jouw opdracht behelst het verkennen van de mogelijkheden voor het lokaal invulling geven aan MDT voor jeugdigen uit Leidschendam-Voorburg. Het gaat daarbij in elk geval om:

– Verkennen wat de behoefte van voortgezet onderwijs instellingen in Leidschendam-Voorburg is aan MDT plekken en waar scholen eventueel tegenaan lopen om deze plekken te vinden / realiseren;
– Verkennen in hoeverre beide bestaande initiatieven in de buurt van Leidschendam-Voorburg (m.n. Den Haag) al open staan voor jongeren woonachtig of schoolgaand in Leidschendam-Voorburg en of daarmee voldoende in de behoefte wordt voorzien;
– Verkennen of bestaande initiatieven in Den Haag interesse hebben in uitbreiding van het partnerschap door aansluiting van de gemeente Leidschendam-Voorburg en zo ja, op welke manier;
– Helderheid creëren over wat de gemeente kan en wil bieden op het gebied van werven, matchen en / of begeleiden van jongeren t.b.v. aansluiting bij een bestaand initiatief en nagaan of de ambities van het College aansluiten bij de beoogde invulling en ambities van het eventuele op te schalen initiatief;
– Verkennen wat de mogelijkheden van lokale maatschappelijke partners zijn om een bijdrage te leveren aan het realiseren van MDT voor jeugdigen uit Leidschendam-Voorburg;
– Verkennen wat de mogelijkheden van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn om zelf MDT plekken voor jeugdigen te creëren binnen de eigen organisatie;
– Op basis van de uitkomsten van deze verkenning een advies aan het College voorleggen op basis waarvan zij een besluit kan nemen of en zo ja hoe zij invulling gaat geven aan de maatschappelijke diensttijd per 2021.

Tijdsbesteding
Je gaat voor gemiddeld 8 uur per week aan de slag. De opdracht is in eerste instantie voor de duur van 3 maanden (100 uur in totaal) en moet leiden tot een besluit of en zo ja hoe we als gemeente invulling willen geven aan (een vorm van) maatschappelijke diensttijd. Afhankelijk van het besluit kan de opdracht worden verlengd voor de duur die nodig is voor implementatie. Gezien de aard van de werkzaamheden wordt verwacht dat je ook echt in de gemeente aanwezig bent.

Kennis en talent
Van jou wordt verwacht dat je beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met beleidsontwikkeling, voortgezet onderwijs instellingen, de leefwereld van jongeren en sociaal-maatschappelijke organisaties. Ook vinden we het belangrijk dat je analytisch sterk, toegankelijk, en communicatief sterk bent en denkt in mogelijkheden.

Functie-eisen

– Beschikbaar per 24 februari;
– Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
– Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsontwikkelaar in het sociaal domein bij een gemeente in de afgelopen 4 jaar;
– Aantoonbare werkervaring met het initiëren en implementeren van een nieuwe beleidsmaatregel in samenwerking met voortgezet onderwijsinstellingen en / of jongeren, opgedaan in de afgelopen 2 jaar;
– Aantoonbare werkervaring met het opzetten van een vorm van maatschappelijke diensttijd;
– Aantoonbare werkervaring met het regisseren van samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijk partners.

Arbeidsvoorwaarden
In overleg

Direct reageren op deze vacature

 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
 • Eindig niet onderop de stapel! Een opvallend cv verhoogd uw kans op een sollicitatiegesprek met 43%. Maak voor slechts 4,95 een prachtig cv met EasyCV!
 • Geen cv bij de hand? Mail de vacature naar uzelf en solliciteer later!