Vacature Adjunct Afdelingsmanager Projectleiding Amsterdam

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Nog niet beoordeeld)
Loading...

FlexIntens verbetert organisaties door het tijdelijk versterken van teams met flexibele professionals. Het vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens staat daarbij centraal. De mensen in ons netwerk zijn in staat organisaties te helpen met strategische heroriëntatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen. Steeds als tijdelijk onderdeel van een team, altijd in het belang van de organisatiedoelen.

Functiebeschrijving

Adjunct Afdelingsmanager Projectleiding

“Het kan je niet ontgaan zijn, Amsterdam groeit, Amsterdam bouwt en Amsterdam is in ontwikkeling. Om aan al die ontwikkelingen én de wensen vanuit de politiek te voldoen is de afdeling Projectleiding van Grond en Ontwikkeling op zoek naar een adjunct afdelingsmanager ”

De functie
Samen met de afdelingsmanager is het jouw taak om de afdeling verder te professionaliseren en aan te sturen. Je geeft leiding aan een deel van in de afdeling ervaren projectleiders grondzaken die werkzaam zijn in de gebiedsontwikkeling.

De projectleiders zijn zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor alle grondzakelijke onderdelen in een project. Hierbij valt te denken aan het tenderen van ontwikkellocaties en contractvorming. Zij zijn sparring-partner van de projectmanager die zij voorzien van hun inhoudelijke expertise.

Ondanks dat de projectleiders grondzaken als afdeling verspreid over de stad werkzaam zijn, wordt er middels kennis-bijeenkomsten, afdelingsoverleggen en informele evenementen een hechte groep gecreëerd. Als adjunct afdelingsmanager is het van belang hier ook proactief aan deel te nemen.

Werkzaamheden
Wat ga je doen?
Dagelijks coachend leidinggeven aan circa 25 – 30 professionals die onderdeel van de afdeling zijn.
Vorm geven van de functie adjunct afdelingsmanager. Het betreft hier een nieuwe functie binnen de afdeling. Deze functie is ontstaan vanwege de sterke groei van de afdeling. De afdeling bestaat nu uit ruim 70 mensen. Onderdeel van de opdracht is om met de afdelingsmanager de functie van adjunct afdelingsmanager verder vorm te geven.
Implementeren van de pilot Nieuwe Gesprekscyclus – G&O heeft een eigen, meer wendbare gesprekscyclus, die toegespitst is op het samenbrengen van enerzijds de wensen en talenten van de medewerker en anderzijds de opgaven van de organisatie. Dit voorjaar wordt gestart met deze pilot.
Samen met de afdelingsmanager en strategisch adviseur ontwikkel en implementeer je nieuw loopbaanbeleid voor de afdeling. Voor de zomer moet hier een plan liggen dat gepresenteerd wordt aan het management van G&O en vervolgens geïmplementeerd binnen de afdeling.
Je bent mede verantwoordelijk voor strategisch capaciteitsmanagement van vaste medewerkers en de flexibele schil.
Je treedt op als vervanging van de afdelingsmanager.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie.
Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool. Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 onderdelen met een grote diversiteit aan onderwerpen.

Eén daarvan is Grond en Ontwikkeling. Met ruim 350 medewerkers voeren wij regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling. Daarnaast brengen wij in opdracht projecten voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang tot uitvoering. Grond & Ontwikkeling is expert op het gebied van kaveluitgifte, het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels en het transformeren en beheer van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding.

Bovendien berust het beheer van het erfpachtvermogen van de gemeente Amsterdam bij Grond en Ontwikkeling. De organisatie heeft hierdoor een sterk financieel en ook juridische getinte kant.
Grond en Ontwikkeling kent twee pijlers van producten en diensten voor de stad, op het gebied van wonen en werken. Dat zijn Gebiedsontwikkeling en Transformatie enerzijds en Erfpacht en Uitgifte anderzijds. Gebiedsontwikkeling en Transformatie richt zich op het ontwikkelen en bouwen in de stad. Erfpacht en Uitgifte van grond beheert de erfpachtcontracten in de stad en sluit nieuwe contracten voor het uitgeven van grond.

De afdeling Projectleiding werkt projectmatig en is facilitair ingesteld. Opdrachtgevers zijn de interne afdeling Gebiedsontwikkeling en Transformaties, de stadsdelen en de regio. De projectleiders grondzaken werken als opdrachtnemer in de projecten en werken aan diverse projecten, bijvoorbeeld de Zuidas, Sloterdijk en IJburg. Bij de afdeling Projectleiding werken nu circa 70 projectleiders.

De Projectleider Grondzaken is vanuit Grond & Ontwikkeling de trekker om alle grondzaken in een project te organiseren. De Projectleider grondzaken fungeert als verantwoordelijk aanspreekpunt voor de opdrachtgever en zorgt voor een goede communicatie en juridisch financiële afhandeling van alle grondzakelijke aspecten. De projectleider zorgt voor de interne afstemming van G&O ten aanzien van kaders en adviezen. De projectleider voert onderhandelingen en als spil van de grondproductie en vastgoedontwikkeling houdt hij of zij zich onder meer bezig met planvorming van projecten (‘rekenen en tekenen’), ontwikkelstrategiën en contractvorming. Daarnaast brengt hij of zij tenders op de markt.
 

Functie-eisen

– WO-werk- en denkniveau en is in het bezit van minimaal een erkende HBO opleiding
– aantoonbare recente werkervaring opgedaan in de laatste 5 jaar met verandertrajecten
– aantoonbare recente ervaring opgedaan in de laatste 5 jaar met coachen van medewerkers en hen bijgestaan in hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaan begeleiding
– aantoonbare recente werkervaring met werven van personeel en kwaliteitsmetingen van personeel
– laatste 5 jaar relevante werkervaring in leidinggevende rol opgedaan in een lijnfunctie in het fysieke domein

Wensen

– aantoonbare werkervaring bij een grote ambtelijke organisatie opgedaan in de laatste 5 jaar
– aantoonbare ervaring met projectmatig werken in de gebiedsontwikkeling opgedaan in de laatste 5 jaar
– aantoonbare ervaring met het begeleiden van professionals in een functie vergelijkbaar in niveau en inhoud opgedaan in de laatste 5 jaar

 

Arbeidsvoorwaarden

In overleg

Direct reageren op deze vacature

  • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
  • Eindig niet onderop de stapel! Een opvallend cv verhoogd uw kans op een sollicitatiegesprek met 43%. Maak voor slechts 4,95 een prachtig cv met EasyCV!
  • Geen cv bij de hand? Mail de vacature naar uzelf en solliciteer later!