Vacatures Projectmanager Sociaal Domein

Vacature Projectleider Jeugd Naaldwijk

24-32 uur per week Plaats: Naaldwijk Vakgebied: Projectmanager Sociaal Domein

Gemeente Westland zoekt voor het taakveld Sociale Kracht binnen het cluster Beleid een Projectleider implementatie stelsel resultaatsturing Jeugd. De samenwerkende gemeenten op het gebied van de Jeugdzorg binnen Haaglanden (de H10-gemeenten) hebben besloten het jeugdzorgstelsel per 1 januari 2020 te wijzigen naar resultaatsturing. Dit met als doel zowel de dienstverlening aan de cliënten te verbeteren […]

Meer over deze vacature »

Vacature Projectleider Jeugd Naaldwijk

8-16 uur per week Plaats: Naaldwijk Vakgebied: Projectmanager Sociaal Domein

Gemeente Midden-Delfland zoekt een Projectleider/Implementatiemanager Jeugd. Midden-Delfland is een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Ondanks oprukkende verstedelijking is het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen uit het verleden bewaard gebleven. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en versterking van de ongekende kwaliteiten. Functiebeschrijving De Projectleider/implementatiemanager Jeugd verricht […]

Meer over deze vacature »

Vacature Projectleider Samenleving Oosterhout

0-8 uur per week Plaats: Oosterhout Vakgebied: Projectmanager Sociaal Domein

Gemeente Oosterhout zoekt een Projectleider Samenleving. Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor o.a. het organiseren van beschermd wonen, maatschappelijke opvang voor kwetsbare groepen en de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen de jeugdwet heeft de gemeente o.a. de verantwoordelijkheid voor de aanpak van kindermishandeling en de eventuele opschaling daarbij naar […]

Meer over deze vacature »

Vacature Procescoördinator Veilig Ondernemen Breda

24-32 uur per week Plaats: Breda Vakgebied: Projectmanager Sociaal Domein

Gemeente Breda zoekt een Procescoördinator veilig ondernemen. Een veilige omgeving is ook voor ondernemers heel belangrijk. Nieuwe ontwikkelingen vragen om een nieuwe aanpak op het gebied van veiligheid. Een nieuw netwerk van ondernemers op het gebied van veiligheid met als doel ondernemers in hun kracht te zetten en weerbaar te maken is het beoogde resultaat […]

Meer over deze vacature »

Vacature Projectleider Inclusie Bussum

24-32 uur per week Plaats: Bussum Vakgebied: Projectmanager Sociaal Domein

Gemeente Gooise Meren zoekt een Projectleider Inclusie. Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi en is sinds 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. In het coalitieakkoord van de gemeente Gooise Meren is Inclusie als speerpunt opgenomen. We willen dat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. […]

Meer over deze vacature »

Vacature Projectleider dienstverlening Hilversum

24-32 uur per week Plaats: Hilversum Vakgebied: Projectmanager Sociaal Domein

Gemeente Hilversum wil haar dienstverlening aan burgers en bedrijven verder verbeteren, voor alle kanalen: digitaal, balie, telefoon en post. De nadruk ligt hierbij op het verder door ontwikkelen van de digitale dienstverlening (inclusief klantvriendelijke website) en het zoveel mogelijk benutten van de mogelijkheden op informatiemanagement. Er is behoefte aan het uitvoeren van concrete acties die […]

Meer over deze vacature »

Vacature Verandercoach Sociaal Domein Hilversum

24-32 uur per week Plaats: Hilversum Vakgebied: Projectmanager Sociaal Domein

Gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. De samenleving verandert steeds sneller. Van […]

Meer over deze vacature »

Vacature Implementatiemanager Inkoop Jeugd Zoetermeer

32-40 uur per week Plaats: Zoetermeer Vakgebied: Projectmanager Sociaal Domein

Gemeente Zoetermeer zoekt binnen het sociaal domein een Implementatiemanager Inkoop Jeugd. Binnen het team werken we onder andere aan projecten en activiteiten voor de tienduizenden kinderen en jeugdigen in Zoetermeer. Wij willen dat het in Zoetermeer fijn is om op te groeien. Gezondheid, veiligheid en samenwerking met zijn daarbij voor ons de kernbegrippen. Als implementatiemanager […]

Meer over deze vacature »

Vacature Projectleider Sociaal Domein Meppel

16-24 uur per week Plaats: Meppel Vakgebied: Projectmanager Sociaal Domein

Gemeente Meppel zoekt een Projectleider herijking gemeentelijke subsidies. Gemeente Meppel bestaat uit Broekhuizen, Meppel, Nijeveen, Rogat en De Schiphorst. Het is een centrum van een bedrijvige regio met veelvormige werkgelegenheid. Functiebeschrijving – Herijking van gemeentelijke subsidies organiseren op basis van vastgestelde startnotitie en deze in samenwerking met collega’s uitvoeren – Fungeren als eerste aanspreekpunt voor […]

Meer over deze vacature »

Vacature Regionaal Procesmanager Sociaal Domein Deventer

8-16 uur per week Plaats: Deventer Vakgebied: Projectmanager Sociaal Domein

Gemeente Deventer zoekt een Regionaal procesmanager doorcentralisatie. Gemeenten Deventer organiseert samen met een aantal andere gemeenten de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en het beschermd wonen, waarmee een vangnet wordt geboden voor en hulp aan inwoners in kwetsbare situaties. Voor de periode 2017-2022 is een regiovisie en regionaal actieplan uitgewerkt. Samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten zijn vastgelegd […]

Meer over deze vacature »

Pagina 1 van 212